KOVOLIT & REMET
GROUP a.s.

je skupina firem podnikajících především
v oblasti hutnictví a slévárenství.

REMET, spol. s r.o.

  • • Al huť
  • • sběr a zpracování železného a neželezného šrotu

Kovolit a.s.

  • • Al slévárna
  • • obrobna
  • • nářaďovna
  • • kovárna

RM Servis s.r.o.

  • • prodej vozů a servis značky Peugeot

KOVOLIT & REMET
GROUP a.s.

Toto spojení představuje skupinu firem působící na trhu primárně v oblasti hutnictví a slévárenství.  Hlavní činností je výroba, export a distribuce hliníkových slitin a odlitků.

Jedná se o seskupení českých firem bez jakékoliv zahraniční kapitálové účasti.

Mateřskou společnost KOVOLIT & REMET GROUP a.s. spojuje s dceřinými společnostmi jeden vlastník, obdobný model řízení a společná vize poskytování kvalitních obchodních služeb. Jedná se o středně velkou společnost holdingového uspořádání s celkovým ročním obratem přes 3,5 miliardy Kč a zaměstnávající přes 600 pracujících.

Celková aktiva společnosti činí téměř 1 miliardu Kč.

Společnost KOVOLIT & REMET GROUP a.s. jako jediná ze skupiny spravuje veškeré prostory a plochy těchto tří dceřiných podniků, které mimo jiné pronajímá i třetím osobám. Veškeré pronajímané plochy a prostory se nachází ve výhodných a dostupných lokalitách jak při cestování autem, tak MHD.

Informace o dceřiných společnostech naleznete pod jednotlivými odkazy.

Organizační struktura skupiny KRG a.s.

 

Správa společnosti
vlastní řízení společnosti, zákonné povinnosti
Správa nemovitého majetku
nájmy, údržba a rozvoj nemovistí
Správa finančního majetku
dohled dceřiných společností
Správa holdingových služeb
služba dceřiným společnostem

Informace pro akcionáře

Konsolidovaná výroční zpráva za rok 2018

Datum zveřejnění: 28. 11. 2019

Dokument ke stažení: Konsolidovaná výroční zpráva 2018

Nabídka nemovitostí